Földmérés

Épületek változásai, telekalakítások, használati módok, jogok  –  Földmérési munkák
(Kérjen személyre szabott árajánlatot)
Épületek feltüntetése, bontása
Az érvényben lévő hatályos jogszabályok szerint, ha Ön megváltoztatja telkén álló épületek, építmények számát, alakját vagy használati módját, akkor a földhivatali nyilvántartásban (tulajdoni lap, alaptérkép) át kell vezetni a változásokat.
Abban az esetben, ha:

 • új lakóépületet, gazdasági épületet, garázst vagy egyéb építményt épített,
 • a meglévő lakóépület, gazdasági épület, garázs vagy egyéb építmény alapterületét megváltoztatta (növelte vagy csökkentette),
 • elbontotta a meglévő épületet, építményt,
 • vagy nem tudja, hogy a nyilvántartásban helyesen szerepelnek az épületek, építmények,

akkor Önnek egy változási vázrajzot kell készíttetnie és azt az illetékes földhivatal részére benyújtani.

Fontosabb munkarészek:

 • Földhivatali adatszolgáltatás beszerzése (1 db. hrsz. esetében ~6 000  Ft)
 • Helyszíni szemle és a szükséges mérések elvégzése
 • Változási vázrajz és munkarészeinek elkészítése és beadása a Földhivatalba záradékolásra

Szükséges dokumentumok:

 • Minden esetben a Jogerős használatba vételi engedély vagy bontási határozat másolatát mellékelni szükséges.
 • A változási vázrajz benyújtásához csatolni kell az Ingatlan-nyilvántartási adatváltozási bejelentőt, melynek díja 6 600 Ft, a sürgősségi felár 10 000 Ft.

 

Kitűzések
A kitűzés az ingatlan nyilvántartási térképen szereplő töréspontok (földrészlet, épület, építmény)  helyszínen történő megjelenítését jelenti.
A megjelölése általában megfestett, számozott fakaróval történik, beépített környezetben hilti szeggel vagy festéssel történhet.
Számos esetben javasolt a földrészlet (épület, építmény) birtokhatárpontjainak kitűzése:

 • Telek adás-vétele esetén
 • Új kerítés építésekor vagy átépítésekor
 • Építkezés megkezdése előtt, elkerülendő a későbbi birtokhatáron túl történő építést. Célszerű még a tervezés során szintvonalas helyszínrajzot készíttetni, amely magába foglalja a birtokhatárok ellenőrzését is.
 • Vagy bármely esetben, amennyiben vitatott a telek határának helyzete.

Nem végezhető kitűzés (vagy telekalakítás) amennyiben a földrészlet határát érintő per folyamatban van.
A kitűzés után, természetben megjelölt pontokról és az esetlegesen meglévő kerítésekről kitűzési vázlat készül, mely tartalmazza az eltéréseket vagy megegyezéseket.

Fontosabb munkarészek:

 • Földhivatali adatszolgáltatás beszerzése, mely tartalmazza az érvényes ingatlan-nyilvántartás szerinti töréspontok koordinátáit (1 db. hrsz. ~ 6000 Ft)
 • A kapott adatok feldolgozása és azok alapján a töréspontok kitűzése a helyszínen és azok állandósítása
 • Az érintett földrészlet és szomszédjainak a helyszínen fellelhető kerítéseinek vagy egyéb jelölések bemérése
 • A kapott és a bemért adatok feldolgozása és kitűzési vázlat készítése.

 

Telkek egyesítése, megosztása és határrendezése
A telekalakítás összetettebb folyamat. Első lépésként az illetékes Önkormányzatot kell felkeresni, ahol elvi telekalakítási engedélyt kell kérni. Ennek díja van. Az elvi engedélyben az önkormányzat előírhat telekalakítási feltételeket, melyek betartásával egy éven belül beadható a végleges telekalakítási kérelem, amelyet nem utasíthat el.
Ezt követően a készíthető el a telekalakítási vázrajz, melyben figyelembe kell venni a megrendelő igényét és az elvi engedélyben szereplő feltételeket, a földhivatali adatszolgáltatást és a helyszíni mérések eredményét.

Fontosabb munkarészek:

 • Földhivatali adatszolgáltatás beszerzése
 • Helyszíni ellenőrző mérések és az új birtokhatár pontok kitűzése
 • A mérések és a rendelkezésre álló adatok, feltételek irodai feldolgozása után a telekalakítási vázrajz elkészítése és beadása a Földhivatalba záradékolásra.

A záradékolt vázrajzot a tulajdonosnak be kell nyújtania az Önkormányzathoz és végleges telekalakítási engedélyt kell kérnie.

 

Szolgalmi jog bejegyzése, művelési ág (használati mód) megváltoztatása
Az adott telekre vonatkozó szolgalmi jogok ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez vázrajzot kell készíteni, melyen ábrázolni kell az érintett területrész határvonalát.

Főbb típusai lehetnek:

 • az osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlanra vonatkozó több kezelői jog, vagyonkezelői jog,
 • berendezések (pl.: villamos) elhelyezését biztosító használati jog,
 • vezeték vezetési szolgalmi jog,
 • vízvezetési és bányaszolgalmi jog,
 • úthasználati szolgalmi jog.